Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuws

Naar een geïntegreerd evidence-based practice plan in België – deel 1: Bestuursplan

De praktijk van de gezondheidszorg wordt steeds meer ‘evidence-based’, wat betekent dat ze steeds meer is gebaseerd op wetenschappelijk bewijs. Om de zorgverleners op de hoogte te houden van de meest recente wetenschappelijke evoluties, ontwikkelen en verspreiden diverse professionele organisaties in België praktijkrichtlijnen. De kwaliteit die ze leveren is goed, maar er is te weinig coherentie in hun organisatie (of financiering). Daarom wil minister van Volksgezondheid Maggie De Block het EBP-proces optimaliseren door middel van een federaal Plan, dat ze liet opstellen onder de coördinatie van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE). Het huidige rapport vormt het eerste deel van het voorbereidende werk, en gaat over het kiezen van de meest geschikte beheersstructuur, zodat de activiteiten van alle betrokken actoren beter op elkaar kunnen worden afgestemd. read more

Lees het volledige artikel

Naar een meer wetenschappelijke en coherente gezondheidszorg

De praktijk van de gezondheidszorg wordt steeds meer ‘evidence-based’, wat betekent dat ze steeds meer is gebaseerd op wetenschappelijk bewijs. Om de zorgverleners op de hoogte te houden van de meest recente wetenschappelijke evoluties, ontwikkelen en verspreiden diverse professionele organisaties in België praktijkrichtlijnen. De kwaliteit die ze leveren is goed, maar er is te weinig coherentie in hun organisatie (of financiering). Daarom wil minister van Volksgezondheid Maggie De Block het EBP-proces optimaliseren door middel van een federaal Plan, dat ze liet opstellen onder de coördinatie van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE). Het huidige rapport vormt het eerste deel van het voorbereidende werk, en gaat over het kiezen van de meest geschikte beheersstructuur, zodat de activiteiten van alle betrokken actoren beter op elkaar kunnen worden afgestemd.

Een benadering die de zorgpraktijk...

read more

Lees het volledige artikel

‘Kwaliteitsinstituut ggz moet Rom doorontwikkelen’

Een aantal partijen in de ggz richten samen een kwaliteitsinstituut op, dat de regie terug moet leggen bij professionals en patiënten.

Lees het volledige artikel

NZa-rapport over wachttijden: grondig en toch vaag

Zes punten mis ik in de vage aanbevelingen bij het overigens grondige NZa-rapport over wachttijden voor eerste polikliniekbezoeken.

Lees het volledige artikel

Graadmeter # 1 over prenatale screening


Met onder meer een interview met commissievoorzitter Inez de Beaufort: ‘Als het technisch mogelijk is om ernstige afwijkingen eerder op te sporen dan moet je aanstaande ouders die mogelijkheid bieden.’

Lees het volledige artikel

Muzieksessies moeten mensen met dementie activeren

Cliënten van de afdeling psychogeriatrie van zorgorganisatie Sutfene werden tijdens muzieksessies in beweging gebracht.

Lees het volledige artikel

Radboudumc versnelt diagnosetijd prostaatkanker

Het ziekenhuis heeft een manier gevonden om binnen twee weken te kunnen vaststellen of iemand prostaatkanker heeft.

Lees het volledige artikel

Amphia ziekenhuis behaalt JCI-keurmerk

Het ziekenhuis is het achtste van Nederland dat het internationale kwaliteitskeurmerk heeft behaald.

Lees het volledige artikel

Samenwerking eerstelijnsverblijf voor kwetsbare ouderen

Samenwerking tussen Medicamus, St Jansdal en vijf zorgorganisaties moet ervoor zorgen dat ouderen makkelijker doorstromen naar eerstelijnsverblijf.

Lees het volledige artikel

Werkgroep ZEVMB geleid door Ton Heerts

De werkgroep richt zich op de zorg voor kinderen met een zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperking.

Lees het volledige artikel

NZa: Wachttijden ziekenhuis te lang

Wachttijden voor specialisten in Nederlandse ziekenhuizen zijn nog steeds te lang.

Lees het volledige artikel

Strategieën om het projectiemodel medisch aanbod te verbeteren: een stakeholderconsultatie

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) bestudeerde het wiskundig projectiemodel voor het artsenbestand gebruikt door de Planningscommissie (FOD Volksgezondheid), en liet het door verschillende belanghebbenden (stakeholders) kritisch evalueren. Het blijkt technisch voldoende performant te zijn – zelfs één van de beste in Europa - maar het zou beter moeten worden afgestemd op de maatschappelijke evoluties en het beleid. Meer lezen...

read more

Lees het volledige artikel

Planning van het aanbod van artsen in België: wiskundige modellering of strategische beslissing?

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) bestudeerde het wiskundig projectiemodel voor het artsenbestand gebruikt door de Planningscommissie (FOD Volksgezondheid), en liet het door verschillende belanghebbenden (stakeholders) kritisch evalueren. Het blijkt technisch voldoende performant te zijn – zelfs één van de beste in Europa - maar het zou beter moeten worden afgestemd op de maatschappelijke evoluties en het beleid.

De afgelopen maanden stond het projectiemodel voor het artsenbestand van de Planningscommissie Medisch Aanbod volop in de belangstelling. Het model wordt gebruikt om het artsenbestand voor de volgende 25 jaar in te schatten en te plannen. Het wordt beschouwd als één van de meest volledige en performante in Europa, omdat het talrijke variabelen en verschillende mogelijke evoluties inbouwt, met zeer genuanceerde projecties als resultaat.

Reeds in 2008 vroeg de Cel Planning van het...

read more

Lees het volledige artikel

RIVM: ‘Zorguitgaven stijgen naar 174 miljard’

Door de vergrijzing, nieuwe technologieën en de stijging van de welvaart zullen de zorguitgaven flink stijgen, voorspelt het RIVM.

Lees het volledige artikel

Kwaliteitskader verpleeghuizen voelt nog onwennig

Het kwaliteitskader en het extra geld bieden verpleeghuizen een historische kans, zo bleek op het congres Waardigheid & Trots.

Lees het volledige artikel

Cordaan toch verder met Actiz

Ook in 2018 blijft zorgorganisatie Cordaan lid van branchevereniging Actiz.

Lees het volledige artikel

Santiz nieuwe naam ziekenhuizen Achterhoek

Santiz is de nieuwe naam voor de overkoepelende organisatie van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix en het Slingeland Ziekenhuis.

Lees het volledige artikel

België heeft 7000 ziekenhuisbedden te veel

Belgische ziekenhuizen moeten capaciteit afbouwen en laagvolume complexe operaties concentreren.

Lees het volledige artikel

Discussie nodig over een genetisch eigen kind voor iedereen


De techniek waarmee in het laboratorium zaad- en eicellen gemaakt kunnen worden (in-vitrogametogenese, IVG) belooft in theorie dat iedereen een genetisch eigen kind kan krijgen, ook als dat niet op de natuurlijke manier kan. Naast de technische haken en ogen die er nog zijn, kleven hieraan ook de nodige ethische vragen.

Lees het volledige artikel

Meer onderscheid nodig tussen zorgverzekeraars

ACM en NZa willen meer verschil in dienstverlening en collectieve verzekeringen.

Lees het volledige artikel

NZa: ‘Zorg mensen op MEE-lijst niet altijd passend’

De moeilijk plaatsbare cliënten in de gehandicaptenzorg krijgen wel een vorm van zorg, maar die sluit niet altijd aan bij wat ze nodig hebben.

Lees het volledige artikel

Rijnstate publiceert uitkomsten kankerzorg

Ziekenhuis zet kwaliteitsgegevens op website.

Lees het volledige artikel

Nieuwe kliniek vult gat vertrekkende orthopeden Haga

Een expertisecentrum voor bot- en gewrichtsklachten zet in op lange consulten.

Lees het volledige artikel

Pagina's